Επιλογή Σελίδας
Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Κατηγορία: Μάθημα ΔΟΝΑ
Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0
 

Σκοπός του μαθήματοςΟ γενικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές της Σχολής θα εξασφαλίσουν τα γενικά και ειδικά θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς, να επιλέγουν με επιτυχή τεχνοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους Κανονισμούς αφ’ ενός τα δομικά υλικά για τη σωστή ενεργειακή απόδοση, ηχομόνωση και παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου που αποτελεί άλλωστε μέρος της αρχιτεκτονικής λύσης και αφ’ ετέρου τις καταλληλότερες λύσεις για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κτηρίου. Κυριότεροι στόχοι του μαθήματος αυτού, συνοψίζονται ως εξής : Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να επιλέγουν τα καλλίτερα δομικά υλικά (φυσικά ή τεχνητά) σε συνάρτηση με τεχνοοικονομικά κριτήρια και την τήρηση των Κανονισμών σχετικά με τα Θερμικά χαρακτηριστικά τους, την ηχομόνωση, στεγάνωση, αερισμό και παθητική πυροπροστασία, να επιλέγουν τις καλλίτερες δυνατόν Η/Μ εγκαταστάσεις για ένα συγκεκριμένο κτήριο και να εκτελούν κάποιους βασικούς υπολογισμούς στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Όλα τα ανωτέρω θα στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με τη μείωση των απαιτούμενων θερμικών και ψυκτικών φορτίων και τον περιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και ταυτόχρονα βελτίωση του αισθήματος θερμικής άνεσης στον χρήστη του κτιρίου.

Περιγραφή του μαθήματος:

Βασικές αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτηρίων, Ηλιακά Παθητικά Συστήματα Θέρμανσης, Παθητικά Συστήματα Δροσισμού, H/M Εγκαταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Επεμβάσεις για τη βελτίωση Ενεργειακής Συμπεριφοράς του Κτηρίου: • Επεμβάσεις στο Κτηριακό Κέλυφος, • Επεμβάσεις Αναβάθμισης Η/Μ Εγκαταστάσεων. Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Πυροπροστασία Κτηρίων.