Επιλογή Σελίδας

Καλούνται «επί πτυχίω φοιτητές» (χειμερινών εξαμήνων) των μαθημάτων 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

1. να εγγραφούν με το ακαδημαϊκό τους email στο eclass του κάθε μαθήματος ξεχωριστά

2. να κάνουν την Υποχρεωτική ΠΡΟΕΓΡΑΦΗ τους στην «Εξ Αποστάσεως Εξέταση»,  του κάθε μαθήματος ξεχωριστά,  έως το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, δηλώνοντας με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ,  εάν προτίθενται να συμμετάσχουν στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση του κάθε μαθήματος.

Η ημερομηνία της Εξ Αποστάσεως Εξέτασης του κάθε μαθήματος θα καθορισθεί προσεχώς

  

Ο Καθηγητής Βασίλειος Στεργιόπουλος