Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS -Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος(ή αντιγραφή-επικόλληση τον σύνδεσμο):

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae3697c3362bb44328f41563ddc241dd2%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=f1d673ad-b486-44ab-840a-b7e73b39c754&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af765b45a849d4fbda52b6dbe6ffd2c84%40thread.tacv2/conversations?groupId=c16bc6c1-f82e-443a-965c-6ae02ca5c586&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1f0bfdac9d4c419c93cd9283f3d4053a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e20b7a60-bc0a-4f10-a360-608287d50fe5&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΦΥΣΙΚΗ Ι

https://bit.ly/3dqbiZC

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Ι

https://bit.ly/3nQnM1E

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36acd27b685c4825a35d5c3484ad6b9d%40thread.tacv2/conversations?groupId=478c67a0-9531-4379-8cba-6715c381fa95&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3058d73268f44dfcb29f299a1ce4e01d%40thread.tacv2/conversations?groupId=faca39ce-330a-4bd4-bccd-0569668b4ed2&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28