Επιλογή Σελίδας
Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αντισεισμικός σχεδιασμός και ανάλυση δομικών κατασκευών».μια θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα μας.
 
Προθεσμία υποβολή υποψηφιοτήτων από 13.5.2021 μέχρι 11.6.2021
Όλη η διαδικασία διεκπαιρεώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΑΠΕΛΛΑ
Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 21173
 
Περισσότερες Πληροφορίες