Επιλογή Σελίδας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

Οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται από μη μόνιμα μέλη του Τμήματος ενδέχεται να μεταβληθούν

Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται τακτικά γι΄αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση βάσει της ημερομηνίας στο υποσέλιδο

 

Τελευταία ενημέρωση 21/10/2021

Αλλαγές

5ο Εξάμηνο: Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Εδαφομηχανική (Θ)

7ο Εξάμηνο: Αλλαγή αίθουσας για τα μαθήματα Οπλισμένο σκυρόδεμα ΙΙ (Ε) και Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Θ) & (Ε)

 9ο Εξάμηνο: Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Ενεργειακός Σχεδιασμός και Η/Μ εγκταστάσης κτηρίων (Θ) & (Ε)

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-22

 

Eνημέρωση 19/10/2021

Αλλαγές

9ο Εξάμηνο: Αλλαγή στην ΠΑΔ Ι

 

Ενημέρωση 15/10/2021

Αλλαγές

1ο Εξάμηνο: Αλλαγή στα μαθήματα Φυσική Ι και Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό

3ο Εξάμηνο: Αλλαγή στο μάθημα Φυσική Ι

7ο Εξάμηνο: Προσθήκη μαθήματος Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία

9ο Εξάμηνο: Αλλαγή στα μαθήματα Αντισεισμικές κατασκευές και Διαχείριση υδατικών πόρων και ενεργειακών διαθεσίμων

 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα τμήματα και τις αίθουσες

 

Ενημέρωση 7/10/2021

Αλλαγές

1ο Εξάμηνο: Αλλαγή στο μάθημα Φυσική Ι

3ο Εξάμηνο: Αλλαγή στα μαθήματα Φυσική Ι και Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ

 

Ανάρτηση 6/10/2021