Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS-Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος:

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaa59fa1927284f8b981e2fdb59ebef40%40thread.tacv2/conversations?groupId=3db00915-ec20-4d1c-97ea-2ddd466a2e08&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aac70b80936ec4aeba69c4d4cc51d0ae6%40thread.tacv2/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1?groupId=bc5332fb-e777-4459-8a7e-e0b6c3f887d4&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab598aec35ef54ccb94a3ad789f6908be%40thread.tacv2/conversations?groupId=03278513-9e5c-4ceb-bcfc-84c482265c78&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

https://bit.ly/3jYVGis

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60c88452e2704a74af57a2949173921b%40thread.tacv2/General?groupId=9952a258-ccd1-416f-8cce-9c1b5264d822&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

ΤΜΗΜΑ E4 Tρίτη 9.00-12.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21eb74f671b347f6826ad319003f658e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2acdfd17-66a5-4ff4-a894-f51a808a28ba&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΤΜΗΜΑ Ε1 Τρίτη 15.00-18.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c024e33ddea41739038ea191e250744%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef33f254-6e9a-4aad-be24-60043bcb7111&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΤΜΗΜΑ Ε3 Τετάρτη 9.00-12.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7433152379784712910b8ef99990e866%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0289535-a777-4d55-b318-c432705d89f0&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΤΜΗΜΑ Ε2 Τετάρτη 14.00-17.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1136989d6f0741a4ba9a95553db2665a%40thread.tacv2/conversations?groupId=6228622a-f694-4e82-bc26-90cde322ce69&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28