Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS-Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9dd476c8d078430f9198f7103d60af7b%40thread.tacv2/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1?groupId=604e710f-12c2-4d65-9c93-2eb61866d600&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acd63c1da79c646bdb395144796571620%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=fde94fdc-377d-471e-9fd6-7927cab2075c&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τμήμα Θ3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45c4d4e2b9dd402d9e08987448e15062%40thread.tacv2/conversations?groupId=6389e25e-b414-4360-a806-ff70ebf26ef6&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

Τμήμα Θ4:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67606a64ebd74774b2cc336212e78950%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac79acf3-a10b-4b8c-82b5-096f303ad648&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ