Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στο αναρτημένο πρόγραμμα έχουν συμπληρωθεί ονόματα διδασκόντων στα μαθήματα θεωρίας Μεταλλικές Κατασκευές(Ε’ Εξ.) και Υδραυλική Μηχανική(Ε’ Εξ.). Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα αυτά κατά την τρέχουσα εβδομάδα (3/10/2022-7/10/2022).