Επιλογή Σελίδας

Γνωστοποιείται στους φοιτητές που  δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά στο μάθημα Εκπαιδευτική Ψυχολογία ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στην προφορική εξέταση του ως άνω μαθήματος είναι η προσκόμιση σχετικής γνωμάτευσης από τον προβλεπόμενο φορέα και η αποστολή email εκ των προτέρων στην υπεύθυνη καθηγήτρια του μαθήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη πραγματοποίηση της εξέτασης. Διευκρινίζεται ότι το παραστατικό δεν αποστέλλεται με email αλλά προσκομίζεται την ημέρα της εξέτασης.