Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές επί πτυχίω ότι το μάθημα Κατασκευές από Φέρουσα τοιχοποιία (Ζ’ Εξαμ.) που δεν εξετάστηκε στην προγραμματισμένη ημερομηνία λόγω τεχνικού προβλήματος, πρόκειται να εξεταστεί την Πέμπτη 15/06/2023 και ώρα 15.00-17.00.