Επιλογή Σελίδας

Γνωστοποιείται στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν δικαιολογητικά για την υποτροφία του ΙΚΥ και έχουν εισαχθεί στην Σχολή από ΕΠΑΛ να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με διευκρινιστικές οδηγίες του ΙΚΥ.

Διευκρινίζεται ότι αν δεν το έχουν θα το ζητήσουν από το σχολείο αποφοίτησής τους.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΙΚΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10/02/2022. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ.