Επιλογή Σελίδας

Ημερομηνίες εγγραφών πρωτοετών από Πέμπτη 1/9/2022 έως Παρασκευή 9/9/2022.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για τις εγγραφές πρωτοετών Ακαδ. Έτους 2022-23

Επισημαίνεται ότι κατόπιν της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου θα πρέπει να καταθέσετε στο email της Γραμματείας του τμήματος Εκπ. Πολιτικών Μηχανικών (civil@aspete.gr) σε μορφή pdf την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο υπουργείο(υπογεγραμμένη σε κάποιο σημείο από εσάς) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σε pdf).

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χορήγηση πάσο, διδακτικών συγγραμμάτων και βεβαιώσεων σπουδών, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, την καταχώρισή τους στο μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας και τη χορήγηση κωδικών, διαδικασία που απαιτεί περίπου ένα μήνα.