Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του τμήματος Εκπ/κων Πολιτικών Μηχανικών ότι όλες οι δηλώσεις μαθημάτων που έληγαν στις 5/6/2023, παρατείνονται μέχρι τις 11/6/2023 αυστηρά.