Επιλογή Σελίδας

Γνωστοποιείται στους φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ  ότι η επικοινωνία με τις γραμματείες των Τμημάτων με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους αλλά και την αποφυγή συνωστισμού που ευνοεί την διασπορά του κορωνοϊού θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά πρωτίστως και δευτερευόντως τηλεφωνικά.

Α.. Για την υποβολή ερωτημάτων στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα:

chtrapalis@aspete.gr  Προϊστάμενος των  Γραμματειών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ τηλέφωνο : 2102896748

mechanical_dep@aspete.gr  (παρεμβάλλεται κάτω παύλα μεταξύ του mechanical και του dep)  Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών  τηλέφωνο 2102896744 και 2896785

elecengedu@aspete.gr. Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (και για τις δύο κατευθύνσεις) τηλέφωνο 2102896736 , 2102896728 και 2102896750

civengedu@aspete.gr. Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών τηλέφωνο 2102896739.

Διευκρινίζεται ότι τα ερωτήματα υποβάλλονται από το ακαδημαϊκό μειλ του ερωτώντος για λόγους διακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας του.

Β. Για την υποβολή αιτημάτων οι φοιτητές  θα εισέρχονται με τους κωδικούς τους στην ηλεκτρονική γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος όπου θα υποβάλλουν την αίτησή τους η οποία θα αποστέλλεται στο ακαδημαϊκό τους μειλ.

Για λόγους τήρησης των προσωπικών δεδομένων τα αιτήματα που διατυπώνονται στις γραμματείες με άλλο  μειλ  πλην του ακαδημαϊκού  πρέπει  να συνοδεύονται από αίτηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω egov.

Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων τους μέσω ΚΕΠ.