Επιλογή Σελίδας

Ανδρεάνα Παπαντωνίου

Τίτλος

Εργαστηριακή Συνεργάτιδα

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σπουδές

2009, Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών

2011, Master, Institute for Advanced Architecture of Catalοnia (IaaC)

2019, Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπότροφος ΙΚΥ)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αρχιτεκτονική τεχνολογία; Ειδικές δικτυωτές χωρο-κατασκευές (Tensegrity), Αλγοριθμικός  σχεδιασμός και γεωμετρική επίλυση και βελτιστοποίηση, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Μαθήματα

ΠΜ404 – Οικοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Papantoniou, A,(2017) Parametric models of tensegrity structures with double curvature, e-ArchiDoct ||The e-journal for the dissemination of doctoral research in architecture, «Prototyping Structures in Architecture», (ArchiDoct_vol5_iss1 04)
  2. Liapi K. and Papantoniou A. (2018). Square Tessellation Patterns on Double Layer Minimal Surface Structures: Geometric Investigation and Design algorithms”, Proceedings of the 36th International Conference eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe), Computing for a better tomorrow, Lodz University of Technology, Poland. pp. 385-390
  3. Liapi K. and Papantoniou A. (2018). Double-layer tensegrity networks of helicoidal shape: from algorithmic to physical models, Proceedings of the IASS Symposium 2018, Creativity in Structural Design, July 16-20, MIT, Boston, USA.
  4. Liapi K., Papantoniou A. and Nousias, Ch. (2017). Morphological exploration of curved tensegrity networks: towards double-layer minimal surface configurations, Proceedings of the IASS Symposium 2017, Hamburg, Germany.
  5. Liapi K., Papantoniou A. and Nousias, Ch. (2016). Double-Layer ellipsoidal tensegrity structures: Geometric investigation and parametric representation, Proceedings, IASS, Tokyo, Japan.