Επιλογή Σελίδας

ΠΜ408Α – Σχεδίαση με χρήση Η/Υ σε τρεις διαστάσεις

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μαθημα ΔΟΝΑ Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3Φόρτος Εργασίας: 7.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0 Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στη σχεδίαση στον τρισδιάστατο χώρο, τρισδιάστατα μοντέλα, δημιουργία και ορισμός...