Επιλογή Σελίδας

ΠΜ408Β – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (GIS)

Υ/ΕΥ:Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία:Μάθημα  ΔΟΝΑ Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3Φόρτος Εργασίας: 7.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0 Περιγραφή μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των Γεωγραφικών Συστημάτων...