Επιλογή Σελίδας

ΠΜ402 – Αντοχή Υλικών II

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής    Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0 Σκοπός του μαθήματος: Να εισάγει τον σπουδαστή σε βαθύτερες έννοιες της Αντοχής των Υλικών...

ΠΜ403 – Στατική ΙΙ

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής   Ώρες: Θεωρία:3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5Φόρτος Εργασίας: 10.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Σκοπός και στόχοι του μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διασφαλίσει ότι οι...

ΠΜ404 – Τοπογραφία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής    Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 3, Σύνολο: 5Φόρτος Εργασίας: 9.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Σκοπός μαθήματος: Να απεικονίζει επί χάρτου τμήματα της γήινης επιφάνειας (αποτύπωση) , να...

ΠΜ405 – Διδακτική Μεθοδολογία

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Παιδαγωγικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας   Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Αρχές και φιλοσοφία μαθήματος: Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση του φαινομένου της διδασκαλίας στην...

ΠΜ408Α – Σχεδίαση με χρήση Η/Υ σε τρεις διαστάσεις

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μαθημα ΔΟΝΑ Ώρες: Θεωρία: 3, Σύνολο: 3Φόρτος Εργασίας: 7.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0 Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στη σχεδίαση στον τρισδιάστατο χώρο, τρισδιάστατα μοντέλα, δημιουργία και ορισμός...