Επιλογή Σελίδας

Ενημέρωση στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος για την συνδρομή σας  στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο [Union for the Mediterranean (UfM)] σχετικά με την Ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενόψει της πρώτης UfM Υπουργικής Συνόδου...

Πρόγραμμα Εξεταστικής επί πτυχίω φοιτητών(εαρινά εξάμηνα)

Για το πρόγραμμα εξεταστικής των επί πτυχίω φοιτητών(αφορά μόνο τα Εαρινά Εξάμηνα) ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του τμήματος ακολουθώντας τη διαδρομή: Σπουδές/Πρόγραμμα Εξεταστικής  ...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου Ακαδ. Έτους 2022-23

Για το πρόγραμμα εξεταστικής (αφορά μόνο τα Χειμερινά Εξάμηνα) ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του τμήματος ακολουθώντας τη διαδρομή: Σπουδές/Πρόγραμμα Εξεταστικής Σημειώνεται, ότι θα ακολουθήσει μια επιπλέον εβδομάδα  εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές (μόνο...