Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Mηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει έδρα το Ηράκλειο Αττικής και όλες οι λειτουργίες του είναι εγκαταστημένες στον ενιαίο χώρο της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά – επιχειρησιακά εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και συμπράττει με αντίστοιχα τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με στόχο τις ανταλλαγές φοιτητών – εκπαιδευτικών και την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, ενώ μέσα στις επιδιώξεις του είναι η δια βίου Εκπαίδευση των αποφοίτων του.