Επιλογή Σελίδας

Οι εγγραφές στο εργαστήριο “Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ” θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα νέα κτίρια τη Δευτέρα 11/10 από 10:00 έως 12:00πμ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγραφείτε στην ομάδα στην οποία ανήκετε, ηλεκτρονικά μέσω eclass εδώ https://eclass.aspete.gr/courses/PM236/

  • Εγγραφή πάνω δεξιά στο πράσινο κουμπί
  • Αριστερό μενού εργαλείο “Ομάδες χρηστών” και επιλέγετε την ομάδα στην οποία ανήκετε

Η διδάσκουσα Κ. Παπανικολάου