Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δομικών Έργων πρόδρομο του σημερινού Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση τον Ιανουάριο 2012, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Θ.Α.Α.Ε. (πρώην Α.ΔΙ.Π.)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την έκθεση με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης. Το έγγραφο είναι στα αγγλική γλώσσα.

Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος