Επιλογή Σελίδας

Παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος για την συνδρομή σας  στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο [Union for the Mediterranean (UfM)] σχετικά με την Ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενόψει της πρώτης UfM Υπουργικής Συνόδου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

Public consultation in view of the 1st Union for the Mediterranean Ministerial Meeting on Higher Education – Union for the Mediterranean – UfM (ufmsecretariat.org)