Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών αποτέλεσε ιδρυτικό Τμήμα της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) η οποία ιδρύθηκε το 1959.

 

Μέχρι το 2002, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούσε με δυο κατευθύνσεις τετραετούς φοίτησης:

  • Δομικών Έργων, και
  • Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Εργων

Με την ίδρυση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ν.3027/2002), που διαδέχτηκε ως καθολικός διάδοχος την ΣΕΛΕΤΕ, δημιουργήθηκαν δυο ξεχωριστά Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών:

  • Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων, και
  • Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

τα οποία λειτούργησαν, όπως και τα υπόλοιπα Τεχνολογικά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με δυο κύκλους σπουδών, ως εξής:

Ο Α’ κύκλος, διάρκειας 8 σπουδαστικών εξάμηνων, περιλάμβανε Τεχνολογικά και Παιδαγωγικά μαθήματα στα πρώτα 7 εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο σπουδών ήταν αφιερωμένο στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, της Πρακτικής Άσκησης στην Ειδικότητα και την ολοκλήρωση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Το πτυχίο που εχορηγείτο στο τέλος του Α’ κύκλου σπουδών έδινε το δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στην Β’/θμια Εκπαίδευση και ήταν ισότιμο με το πτυχίο ΤΕΙ.

Ο Β’ κύκλος σπουδών, διάρκειας 2 σπουδαστικών εξάμηνων, περιλάμβανε μόνο Τεχνολογικά μαθήματα και το πτυχίο παρείχε στους αποφοίτους τα επαγγελματικά δικαιώματα των αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ.

 

Με το Ν. 4186/13 τα δυο Τμήματα Πολιτικών του Ν. 3027/2002 συγχωνεύτηκαν σε ένα Τμήμα:

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών,

πενταετούς φοίτησης, το πτυχίο του οποίου παρέχει το δικαίωμα διδασκαλίας στην Β/θμια Εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ.

 

Αποστολή του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι:

  • να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παιδαγωγική επιστήμη και την επιστήμη των πολιτικών μηχανικών με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και
  • να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια παιδαγωγική και τεχνολογική κατάρτιση.