Επιλογή Σελίδας

 

servotronic   

 Το εργαστήριο Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει εξοπλισμό για την εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών σε θέματα παρασκευής και ελέγχου της αντοχής σκυροδέματος, πειραματικών ασκήσεων σε δοκίμια (δοκούς) εξ οπλισμένου σκυροδέματος με (ή χωρίς) απαιτήσεις πλαστιμότητος, καθώς και εξοπλισμό για έμμεσο έλεγχο της αντοχής υφισταμένων κατασκευών και ανίχνευσης του σιδηροπλισμού τους.

Το εργαστήριο διαθέτει επίσης προηγμένο λογισμικό που εμπλουτίζει τις γνώσεις των  σπουδαστών σε θέματα απόκρισης κατασκευών σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις, και τους βοηθά να ολοκληρώσουν ασκήσεις ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου διατίθεται στους τελειόφοιτους σπουδαστές για την εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών.

Στο πεδίο της συμπεριφοράς κατασκευών σε στατικές και δυναμικές (λόγω σεισμού) δράσεις εντάσσεται και η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου.