Επιλογή Σελίδας
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι οι εξετάσεις της Παρασκευής 8ης Μαρτίου 2024 που αναβλήθηκαν, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/03/2024 με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα.