Επιλογή Σελίδας

Νικόλαος Σταθάς

Τίτλος

Επιστημονικός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2010, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΠΠ
2012, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών, ΠΠ
2017, Διδακτορικό Δίπλωμα, ΠΠλιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Σχεδιασμός και απόκριση φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος
  • Πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών
  • Αντισεισμικός Σχεδιασμός & Απόκριση κατασκευών
  • Επισκευές & Ενισχύσεις κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

Μαθήματα

ΠΜ402 – Αντοχή Υλικών II (Θ)
ΠΜ601 – Οπλισµένο Σκυρόδεµα Ι (Ε)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Jamin Park, Elias Strepelias, Nikos Stathas, Oh-Sung Kwon and Stathis Bousias (2020). Application of hybrid simulation method for seismic performance evaluation of RC coupling beams subjected to realistic boundary condition. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.50, Issue 2, 375-393.
  2. Palios, X., Strepelias, E., Stathas, N., Fardis, M. N., Bousias, S., Chrysostomou, N., Kyriakides, N. (2020). Experimental study of a three-storey concrete frame structure with smooth bars under cyclic lateral loading. Bulletin of Earthquake Engineering, 18, 5859–5884.  
  3. Stathas, N., Karakasis, I., Strepelias, E., Palios, X., Bousias, S., & Fardis, M. N. (2019). Tests and analysis of RC building, with or without masonry infills, for instant column loss. Engineering Structures, 193, 57-67.
  4. Stathas, N., Bousias, S. N., Palios, X., Strepelias, E., & Fardis, M. N. (2017). Tests and Simple Models of RC Frame Subassemblies for Postulated Loss of Column. American Society of Civil Engineers (ASCE): Journal of Structural Engineering, 144(2), 04017195.
  5. Stathas, N., Skafida, S., Bousias, S. N., Fardis, M. N., Digenis, S., & Palios, X. (2015). Hybrid simulation of bridge pier uplifting. Bulletin of Earthquake Engineering, 15(8), 3385-3398.