Επιλογή Σελίδας

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να λάβετε το αρχείο με την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων εντεταλμένων διδασκόντων στο πλαίσιο της προκήρυξης που διενεργήθηκε.

Στην πρώτη στήλη φαίνεται ο αρ. πρωτ. της αίτησης εκάστου υποψήφιου ενώ στις λοιπές η αξιολογική του κατάταξη με αριθμητική σήμανση για κάθε ένα από τα προκηρυσσόμενα μαθήματα της αιτήσεώς του. Με τον αριθμό 1 θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος, με 2 ο αμέσως επόμενος, κ.λπ.. Σημειώνεται ότι στον πίνακα περιλαμβάνονται οι  εκλόγιμοι υποψήφιοι. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων είναι 5 εργάσιμες μέρες και λήγει την 09-10-2023, 23.59. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, civil@aspete.gr

Η αναλυτική εισηγητική έκθεση δεν αναρτάται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο είναι προσβάσιμη στη γραμματεία του Τμήματος στην οποία μπορεί να προσέλθει όποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται.