Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί πρωτοετείς σας καλωσορίζουμε στην Σχολή μας. Αφού σας συγχαρούμε για την επιτυχία σας, θέλουμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τον τρόπο που θα κινείσθε στην Σχολή για να είστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021.

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες των τμημάτων (από την Κεντρική Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ: ΣπουδέςàΑκαδημαϊκά  ΤμήματαàΠροπτυχιακές Σπουδές, όπου θα βρείτε το τμήμα στο οποίο πετύχατε, https://www.aspete.gr/index.php/el/σπουδές-τμήματα/ακαδημαϊκά-τμήματα.html).

Από το  Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.), θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχετε δηλώσει στο Υπουργείο), στο οποίο θα περιγράφονται οι διαδικασίες απόκτησης ακαδημαϊκού email, καθώς και οδηγίες για την απόκτηση πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της Σχολής.

Οι κωδικοί αυτοί θα σας χρησιμεύσουν :

α. για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική γραμματεία του τμήματός σας (https://studentweb.aspete.gr) για την υποβολή των αιτήσεών σας, την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων που θα γίνεται κάθε εξάμηνο προκειμένου να ανανεώνετε την φοιτητική σας ιδιότητα και να δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξετάζεστε σε κάθε εξάμηνο

β. για την είσοδό σας στο σύστημα Εύδοξος (https://eudoxus.gr)  προκειμένου να αποκτήσετε τα συγγράμματα που δικαιούστε, και

γ. για την είσοδό σας στην υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας https://academicid.minedu.gov.gr/.

Όσοι για τον οποιονδήποτε λόγο δεν λάβουν σχετικό μήνυμα μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό έντυπο αυτοπροσώπως από την Γραμματεία του Τμήματός τους, τις ώρες που αυτή δέχεται το κοινό, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, με δεδομένο ότι αυτά τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπικά.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  1. η διαδικασία των Δηλώσεων μαθημάτων είναι υποχρεωτική κάθε εξάμηνο. Διαφορετικά ο φοιτητής δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις της αντίστοιχης Εξεταστικής Περιόδου. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες της Σχολής και των Τμημάτων  από τις πρώτες κιόλας ημέρες για να μην χάσετε τις σχετικές προθεσμίες (αφού θα υποβάλετε δήλωση οι ίδιοι προσωπικά από το Α΄ εξάμηνο).
  2. Η επικοινωνία με τις Γραμματείες των Τμημάτων γίνεται αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:

α.   Με την υποβολή αιτημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία (https://studentweb.aspete.gr), στα οποία θα αναγράφεται και το ακαδημαϊκό σας email, διότι οι βεβαιώσεις εκεί θα αποστέλλονται για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

β.  Για την υποβολή ερωτημάτων στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα:

chtrapalis@aspete.gr: Προϊστάμενος των  Γραμματειών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο τηλέφωνο: 2102896748

mechanical_dep@aspete.gr: Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών  στα τηλέφωνα: 2102896744 και 2102896785.

elecengedu@aspete.gr: Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (και για τις δύο κατευθύνσεις) στα τηλέφωνα: 2102896736 και 2102896728

civengedu@aspete.gr: Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών στο τηλέφωνο: 2102896739.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την υλοποίηση των βημάτων για την απόκτηση του ακαδημαϊκού email  και την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της Σχολής, πλην του ΕΥΔΟΞΟΥ, θα απευθύνεστε στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕ.Λ.Δ.ΔΙ.), στο οποίο θα διατυπώνετε τα προβλήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: itsupport@aspete.gr.

Για λόγους τήρησης των προσωπικών δεδομένων τα αιτήματα που διατυπώνονται στις Γραμματείες με email πρέπει να αποστέλλονται αυστηρά από το ακαδημαϊκό email σας. Διαφορετικά, πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω του govgr (https://www.gov.gr).

Για την πρόοδο των διαδικασιών, θα υπάρχουν ανάλογες ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των Τμημάτων φοίτησης σας ή/και στην κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Πολλές ευχές για καλή και ανέφελη ακαδημαϊκή χρονιά.