Επιλογή Σελίδας

Υ/ΕΥ:Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
ΚατηγορίαΜάθημα Ειδικότητας

Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4
Φόρτος Εργασίας: 8.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 4.0

Σκοπός του μαθήματος:

Περιγραφή του μαθήματος:

Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, ενώ το εργαστηριακό θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Σκυροδέματος.

Περιγραφή του εργαστηρίου: Εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών σε θέματα επισκευών και ενίσχυσης κατασκευών.