Επιλογή Σελίδας

Τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 λειτούργησαν υπό την εποπτεία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:


1. Αναβάθμιση Κτηρίων

Διευθύντρια: Α. Σωτηροπούλου
ΦΕΚ: 3600/31-12-2014
Website: http://buildupgrade.masters.aspete.gr

Πρόκειται για Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τη συνεργασία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο διαθέτει δύο κατευθύνσεις: (α) Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων, (β) Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων.


2. Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική

Διευθυντής: Π. Αστερής
ΦΕΚ: 3576/31-12-2014
Website: http://acse.aspete.gr

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα που αφορούν το επιστημονικό αντικείμενο της υπολογιστικής δομικής μηχανικής, με έμφαση στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους για την άρτια ανάλυση και τον σχεδιασμό των δομικών έργων.


3. Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διευθυντής: Β. Στεργιόπουλος
ΦΕΚ: 1355/τ.Β’/3-7-2015
Website: http://mtwsesem.masters.aspete.gr

Στους κύριους στόχους του ΠΜΣ συμπεριλαμβάνονται η παροχή υψηλού επιπέδου καινοτομικής εξειδίκευσης στις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και συνεργασίας και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για θέματα και επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη Τεχνολογιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εσωτερικών και Θαλάσσιων Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και της Υδροενεργειακής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ώστε (α) αφενός να επιλύονται αποτελεσματικά και με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο τα οξύτατα προβλήματα των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών ζήτησης κατανάλωσης νερού και ενέργειας, αλλά και να καλύπτονται οι ανάγκες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής, (β) αφετέρου να δίδονται παραγωγικές απαντήσεις στα θέματα, που βρίσκονται συνεχώς στην ημερήσια διάταξη των αντιπαραθέσεων αναζήτησης της ανάπτυξης της Χώρας και τα οποία αναφέρονται: α) στις θάλασσές της, με το συνολικό μήκος ακτογραμμών να υπερβαίνει τα 16.000 Κm (το ήμισυ της περιμέτρου της Υδρογείου σε επίπεδο ισημερινού), β) στα λιμάνια της, γ) στο πλούσιο σε υδατικούς πόρους Ελληνικό Περιβάλλον και Γεω-ανάγλυφο, δ) στα νερά της και στις υπηρεσίες διαχείρισης και διανομής τους, ε) στα ενεργειακά της διαθέσιμα και στο αναξιοποίητο δυναμικό ήπιων μορφών ενέργειας, αλλά και στ) στις ελπιδοφόρες προσδοκίες για θαλάσσια και χερσαία κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων.