Επιλογή Σελίδας

Για το πρόγραμμα εξεταστικής των εαρινών εξαμήνων καθώς και για το πρόγραμμα των χειμερινών εξαμήνων(επί πτυχίω) ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του τμήματος ακολουθώντας τη διαδρομή:
Σπουδές/Πρόγραμμα Εξεταστικής