Επιλογή Σελίδας

Για το πρόγραμμα εξεταστικής (αφορά μόνο τα Χειμερινά Εξάμηνα) ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του τμήματος ακολουθώντας τη διαδρομή:
Σπουδές/Πρόγραμμα Εξεταστικής

Σημειώνεται, ότι θα ακολουθήσει μια επιπλέον εβδομάδα  εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές (μόνο για τα εαρινά εξάμηνα) το πρόγραμμα της οποίας θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.