Επιλογή Σελίδας

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε για την προκήρυξη δέκα (10) υποτρόφων με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής επιστήμης από τα έσοδα του “Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπ/κων”.

Ανακοίνωση

Προκήρυξη