Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκηρύσσει 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, βάσει του Ν.4957/2022, στο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΜΣ) «Geographic Information Systems».

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΞΠΜΣ GIS είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου επιστήμονα και επαγγελματία.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 03/6/2024 – 20/9/2024

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gis@geol.uoa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΞΠΜΣ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος.