Επιλογή Σελίδας

ΠΜ1002 – Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα

Περίγραμμα: Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημαΤ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Φόρτος Εργασίας: 10.0Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0 Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης στον παρακάτω σύνδεσμο Πρακτική άσκηση...