Επιλογή Σελίδας

Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Geographic Information Systems»

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκηρύσσει 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, βάσει του Ν.4957/2022, στο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΜΣ) «Geographic...

Ανακοίνωση σχετικά με την λήξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων την Τετάρτη 29/5/2024

Ενημερωθήκαμε από τον Διοικητή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής και από την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ότι την Τετάρτη 29-5-2024 τελευταίος συρμός από Πειραιά προς Κηφισιά και από Κηφισιά προς Πειραιά θα είναι στις 17:00. Συνυπολογίζοντας...