Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση για Μεταλλικές Κατασκευές και Υδραυλική Μηχανική

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στο αναρτημένο πρόγραμμα έχουν συμπληρωθεί ονόματα διδασκόντων στα μαθήματα θεωρίας Μεταλλικές Κατασκευές(Ε’ Εξ.) και Υδραυλική Μηχανική(Ε’ Εξ.). Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα αυτά κατά την τρέχουσα εβδομάδα...

Εγγραφές στο εργαστήριο “Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ”

Οι εγγραφές στο εργαστήριο “Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ” για το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν μέσω του eclass. Συγκεκριμένα, μπορείτε να εγγραφείτε στην ομάδα στην οποία ανήκετε, ηλεκτρονικά μέσω eclass...