Επιλογή Σελίδας

ΠΜ201 – Μαθηµατικά ΙΙ

Περίγραμμα: Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής    Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5Φόρτος Εργασίας: 11.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 7.0 Σκοπός του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με...

ΠΜ202 – Φυσική ΙΙ

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Γενικής Υποδομής    Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Σκοπός μαθήματος: Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι η αρχή κάθε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει...

ΠΜ203 – Οικοδοµικός Σχεδιασμός Ι

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής    Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Περιγραφή μαθήματος: Το υποχρεωτικό μάθημα “Οικοδομικός Σχεδιασμός Ι” είναι...