Επιλογή Σελίδας

Πρακτικό-Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών για τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε για την αξιολόγηση των υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών για τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ. Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών για το μάθημα Φυσική Ι  Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων...

Πρακτικό-Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων εργαστηριακών συνεργατών για τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την αξιολόγηση των υποψηφίων εργαστηριακών συνεργατών για τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ. Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων εργαστηριακών συνεργατών για τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική...

Πίνακες Αξιολόγησης υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιολόγηση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 15136_2022/11-7-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Προπτυχιακά...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών/εργαστηριακών συνεργατών 2022-23

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΕΠΜ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το έγγραφο σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ....

Προκήρυξη για τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπ/κών Πολιτικών Μηχανικών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την προκήρυξη. Προκήρυξη για τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής (α΄ κύκλος σπουδών), στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τα...