Επιλογή Σελίδας

Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 1ο έτος: 1ο εξάμηνο (Α)    |...

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δομικών Έργων πρόδρομο του σημερινού Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση τον Ιανουάριο 2012, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Θ.Α.Α.Ε. (πρώην Α.ΔΙ.Π.) Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την έκθεση με τα...