Επιλογή Σελίδας

ΠΜ702 – Οδοστρώματα

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημαΤ/Π: Τεχνολογικό μάθημαΚατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Σκοπός μαθήματος: Εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο των οδοστρωμάτων και παροχή του...