Επιλογή Σελίδας

ΠΜ805Β – Υπολογιστική Δομική Μηχανική

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής    Ώρες: Εργαστήριο: 4, Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 5.0 Σκοπός μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών στη μαθηματική...