Επιλογή Σελίδας

ΠΜ903Γ – Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών

Υ/ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα ΔΟΝΑ Ώρες: Θεωρία: 2, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 4Φόρτος Εργασίας: 8.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0  Σκοπός του μαθήματος:  Το συγκοινωνιακό πρόβλημα – Ιστορική αναδρομή.Βασικές έννοιες και αρχές...

ΠΜ904 – Αντισεισµικές Κατασκευές

Υ/ΕΥ:Υποχρεωτικό Μάθημα Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας    Ώρες: Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 5Φόρτος Εργασίας: 11.0 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0 Σκοπός μαθήματος: Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη συμπεριφορά μιας κατασκευής σε μία ισχυρή...